måndag 21 maj 2018

Information från Blogger om denna sida:

EU:s lagar kräver att besökare från EU får information om cookies som används i din blogg. I många fall kräver dessa lagar även att du får tillstånd.

Vi har lagt till ett meddelande i din blogg som förklarar Googles användning av vissa cookies i Blogger och Google, inklusive cookies för Google Analytics och AdSense.

Du ansvarar för att bekräfta att det här meddelandet verkligen fungerar i din blogg och att det visas. Om du använder andra cookies genom att till exempel lägga till tjänster från tredje part, kan det hända att meddelandet inte fungerar.
Läs mer om det här meddelandet och ditt ansvar.
 
 
Dina HTTPS-inställningar har ändrats. Alla besökare har nu möjlighet att visa din blogg över en krypterad anslutning genom att öppna https://tandlakare-michael.blogspot.com. Befintliga länkar och bokmärken till din blogg fortsätter att fungera. Läs mer.
Nya datalagen träder i kraft 25/5 2018
Personuppgiftslagen PUL
Dataskyddsförordningen
Här är en länk till hur vi behandlar dina patientuppgifter
Och här är en länk till hemsidans integritetspolicy

torsdag 26 oktober 2017

Från och med 1 januari 2018 utökas målgruppen för barn- och
ungdomstandvården till att omfatta unga till och med det år då de fyller
22 år. Utökningen av uppdraget beror på motsvarande ändring av
tandvårdslagen (1985:125).

tisdag 7 februari 2017

Mikroplaster i Tandkrämer och Hår/Hud/skönhetsprodukter

"För att hitta plasterna i din produkt behöver du leka detektiv och granska innehållsförteckningen. Ser du ord som polyethylene, polypropylene, polyethylene terephthalate, polymethyl methacrylateoch nylon bland ingredienserna så innehåller produkten plast, och det brukar betyda mikroplast." hämtat från http://www.naturskyddsforeningen.se/havsplast

måndag 14 november 2016

Förlängning av den avgiftsfria barn och ungdomstandvårdenFrån och med år 2017 förlängs den avgiftsfria barn- och
ungdomstandvården till att omfatta unga till och med det år då de fyller 21
år. Regeringen föreslår en förändring i tre steg:
 21 år från och med den 1 januari 2017
 22 år från och med den 1 januari 2018
 23 år från och med den 1 januari 2019
Riksdagen förväntas fatta detta beslut i december 2016.
Vad innebär förändringarna?

Födda 1996

Barn- och ungdomar födda 1996 omfattas från och med 2017-01-01 åter av
avgiftsfri barn- och ungdomstandvård,

Födda 1997

Patienter födda 1997 eller senare, omfattas som tidigare av den avgiftsfria
barn- och ungdomstandvården. Patienterna kvarstår som listade hos sin
nuvarande vårdgivare.


onsdag 11 februari 2015

Jag behandlar rullstolsburna och har lift

 
Tandläkare Michael Wikinger Enskede och  Blåsut 08-6594153 www.wikinger.se

tisdag 10 februari 2015

torsdag 6 mars 2014

Vårdgivarguiden.se ersätter Uppdragsguiden

"I dagarna lanserar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vårdgivarguiden.se, http://www.vardgivarguiden.se/. Här samlas information och tjänster för vårdgivare som har avtal med Stockholms läns landsting eller verkar inom Stockholms län – snabbt enkelt och samlat på ett ställe. Till att börja med har vi fört över information från Uppdragsguiden och åtta andra webbplatser......." hämtat från Mail Tandvårsenheten...