torsdag 29 september 2011

Forskare varnar för alkoholhaltiga munsköljmedel

Odontologiska forskare på Irland varnar för effekterna av alkoholhaltiga munsköljmedel. De menar att mycket talar för att munsköljmedlen kan öka risken för muncancer.
Det står om detta i senaste Tandläkartidningen

måndag 19 september 2011

Min Guide till säker vård

Hej det har kommit en ny satsning för er patienter från socialstyrelsen.
"Guiden vänder sig till den som har eller kan få upprepade kontakter med
vården och syftet är att den ska kunna bidra till att öka patientens
delaktighet i den egna vården och därmed göra vården säkrare."

hälsar
Micke