måndag 14 november 2016

Förlängning av den avgiftsfria barn och ungdomstandvårdenFrån och med år 2017 förlängs den avgiftsfria barn- och
ungdomstandvården till att omfatta unga till och med det år då de fyller 21
år. Regeringen föreslår en förändring i tre steg:
 21 år från och med den 1 januari 2017
 22 år från och med den 1 januari 2018
 23 år från och med den 1 januari 2019
Riksdagen förväntas fatta detta beslut i december 2016.
Vad innebär förändringarna?

Födda 1996

Barn- och ungdomar födda 1996 omfattas från och med 2017-01-01 åter av
avgiftsfri barn- och ungdomstandvård,

Födda 1997

Patienter födda 1997 eller senare, omfattas som tidigare av den avgiftsfria
barn- och ungdomstandvården. Patienterna kvarstår som listade hos sin
nuvarande vårdgivare.