torsdag 26 oktober 2017

Från och med 1 januari 2018 utökas målgruppen för barn- och
ungdomstandvården till att omfatta unga till och med det år då de fyller
22 år. Utökningen av uppdraget beror på motsvarande ändring av
tandvårdslagen (1985:125).

tisdag 7 februari 2017

Mikroplaster i Tandkrämer och Hår/Hud/skönhetsprodukter

"För att hitta plasterna i din produkt behöver du leka detektiv och granska innehållsförteckningen. Ser du ord som polyethylene, polypropylene, polyethylene terephthalate, polymethyl methacrylateoch nylon bland ingredienserna så innehåller produkten plast, och det brukar betyda mikroplast." hämtat från http://www.naturskyddsforeningen.se/havsplast