torsdag 26 oktober 2017

Från och med 1 januari 2018 utökas målgruppen för barn- och
ungdomstandvården till att omfatta unga till och med det år då de fyller
22 år. Utökningen av uppdraget beror på motsvarande ändring av
tandvårdslagen (1985:125).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar